November
December
 
EN TR
COMD_Untitled

İsimsiz

Ihsan Doğramacı Bilkent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture Department of Communication and Design
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Bu video art işinde mekan insan ilişkisi üzerinden geleceğin ulaşılmazlığı konusu işleniyor. Projede, zaman akışı ve ilerlemeyi gösteren, geleceğe götürdüğü varsayılan bir merdiveni çıkan insan figürünün, belirli bir hedefe ulaşamaması ve başladığı noktaya geri döndüğü bir döngü gösteriliyor. Bu proje ile, hedeflenen bir geleceğe ulaşmanın mümkün olmadığı, bulunduğumuz anda her daim geride kaldığımızı ve gelecekle ve belki ideal gelişmişlikle aramızdaki mesafenin kısalamayacağını anlatmak amaçlanmıştır.