November
December
 
EN TR
FullSizeRender1

Gelecek Eskisi Gibi Olmayacak

Ihsan Doğramacı Bilkent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture Department of Interior Architecture & Environmental Design
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Günümüzde gelecekle ilgili farklı platformlarda farklı senaryolar üretilmektedir. Geleceğin bugünkü alışkanlıklarımızdan, önceliklerimizden ve hayat biçimimizden farklı olacağına dair birçok öneri bulunmaktadır. Bu proje kapsamında sizden beklenen gelecek hakkında düşünmek, araştırma yapmak ve geleceğin nasıl olacağına dair önerilerinizi öncelikli olarak sunmaktır. Bu araştırmayı yaparken hayatımızın gelecekte nasıl değişeceği, nasıl ürünlere günlük hayatımızda ihtiyaç duyacağımız gibi konuları derinlemesine inceleyerek bir öneri getirmeniz beklenmektedir. Zoe Ryan’ın dediği gibi ‘….tarihi yeniden yorumlayarak ve tarihin üstüne kurgulayarak yeni bir gelecek düşünmeliyiz. 21. yüzyılın ve ilerisinin olanak ve ihtiyaçlarını düşünerek, günlük hayat ve tasarım arasındaki karmaşık ama gerekli ilişkiyi ortaya koymalıyız…’ Bu proje kapsamında ön çalışmanızın doğrultusunda gelecekte günlük hayatımızda ihtiyaç duyacağımız ve hayatımızı kolaylaştıracak bir ürün geliştirmeniz beklenmektedir.