November
December
 
EN TR
COMD_YouMeIntheCity2

Sen ve Ben – Şehirde

Ihsan Doğramacı Bilkent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture Department of Communication and Design
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Bu projede 7 değişik işle geleceğin şehir anlayışı, tüketme çılgınlığının insanlığı getirdiği nokta, tektipleşme ve mekanikleşme ile geleceğin “insan – insan” ve “insan – yaşam alanları” aralarındaki ilişkiye dikkat çekmek amaçlanmıştır.