November
December
 
EN TR
Çevresel Bütünlük Çerçevesinde Kent Mobilyası Tasarımında Yeni Yaklaşımlar

Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil (mi?)

Marmara University Faculty of Fine Arts Departments of Sculpture, Interior Architecture, Textile and Basic Education
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, İç Mimarlık, Temel Eğitim ve Tekstil Bölümü öğrencileri çalışmalarında, Bienal’in ana başlığı olan “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” temasını yorumlarken, bienal başlığına bir soru eki ile yaklaşarak “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil (mi?)” başlığı ile geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağı, “eski” ve “yeni” nin tanım ve sınırlarını çeşitli boyutlarda sorgulayarak, yeni yanıtlar arıyorlar.